Kika efter borrmjöl och ingångshål. Märk upp angripna träd för omhändertagande. Om detta görs snabbt och effektivt så räddar du virkesvärdet OCH hejdar spridningen.

För er som har mark nära skyddad skog är det en bra idé att även hålla koll där. Och tidigt föra en dialog med förvaltaren om ni upptäcker angrepp.

Läs mer om granbarkborren >>

Tillsammans kan vi stoppa borrarna!

Per Carlsson
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, per.carlsson@lrf.se