På gården finns 350 djur i ekologisk uppfödning, även inköp av djur ifrån andra gårdar i närområdet görs.

Man har sedan 2015 arbetat med förädling, då man startade ett kött-och charkföretag som idag omfattar 14 anställda och omsätter 22 miljoner.

Jenny och Carl -Axel har märkt av ett större intresse för svenskt närproducerat kött under de senaste åren.

Motivering:

"Gården är ett exempel på när ett driftigt företag tar sitt egna kunnande om köttkvalitet ett steg vidare!

Gården har gått från att vara leverantör till slakteri och istället vara den som driver slakteri och vidareförädling av sina och andras nöt, gris och lamm.

Genom sin butik har de en direkt kommunikation med kund vilket ger den bästa marknadsföringen. Därtill kommer korta Facebook- och Instagram-inlägg, samt hemsida och annonser i tidningen för marknadsföring.

Företaget visar tydligt lönsamhetsfokus, både på hemmaplan och i kött & charkföretaget. Bokslutet gås noga igenom och viktiga beslut tas utifrån detta.

Målet med djurhälsan är att den ska vara god! Behandlingsfrekvensen är låg men sjukdom behandlas när det behövs.

Företaget bidrar till en positiv bild av nötköttsproduktionen med sina fina djur och omtyckta produkter."

Paret är också glada för att ha blivit uppmärksammande och känner ett kvitto på att man gjort en del rätt.

Under prisutdelningen var Svante Gustafsson ordförande 7-härads Nötköttsföretagare och Jimmy Jonsson, ordförande i LRFs kommungrupp i Mark med.

Petra Wirtberg
Företagsutvecklare LRF Västra Sverige, petra.wirtberg@lrf.se