Att järnvägen mellan Borås och Göteborg är av mindre bra kvalitet är väl ingen hemlighet. En ny dragning har diskuterats under många år. Nu har Trafikverket valt korridor.

Förslaget är att den nya banan ska ha en mellanliggande station, vid flygplatsen. Ja om man inte räknar Mölndal förstås. Banan är bara tänkt för persontrafik.

LRF är väl medvetet om att bygget kommer att betyda intrång och besvär för många.

Samråd, lokalisering, ny järnväg Göteborg - Borås

Skrivelse till Trafikverket från LRF Västra Götaland samt kommungrupperna i Bollebygd, Borås, Mölndal, Härryda och Mark >>

Birgit Jönsson
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, birgit.jonsson@lrf.se