Inte minst den blöta våren har ställt till det. Det är ställt en skriftlig fråga i riksdagen till ansvarig minister om en väg in för att underlätta när det gäller bekämpning.

"Avser ministern att vidta några åtgärder för att snabba på handläggningen när det gäller bekämpning av mygg, och bör den samlade kompetensen kring denna fråga samlas hos en myndighet?" skriver Mikael Larsson i sin skriftliga fråga.

Bekämpning av mygg vid översvämningar

Skriftlig fråga till miljö- och klimatminister Per Bolund (MP) från Mikael Larsson (C) >>

Svar från Per Bolund på fråga från Mikael Larsson >>

Svarets kvalitet får ni bedöma själva.

Birgit Jönsson
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, birgit.jonsson@lrf.se