Priset Årets nötköttsföretag i Väst delades nyligen ut till familjen Erik Moselius på gården Håbyn i Färgelanda. Erik är 9:e generationen på gården, han utbildade sig till snickare med egen firma, men intresset för gården ökade och en ansökan om att driva en kravekologisk produktion tog fart. Ladugården byggdes om och nu några år senare finns det ytterligare planer på en ny ligghall till nötkreaturen. 

Köttlådor säljs direkt till kund samt på rekoringar. Gården ligger nära samhället och har många förbi passerande "kunder".

Målet framöver är att öka djurantalet ytterligare och få en kvantitet att kunna rikta sig till restaurangbranschen. 

Med på prisutdelningen nötköttsklubben Bertil Andersson samt LRFs kommungruppsordförande i Färgelanda Roland Jacobsson.

Petra Wirtberg
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige