- Jag trodde inte det skulle bli några problem eftersom det gick bra 2011 och kommunen dessutom var positiv. Nu tycker jag det här är väldigt synd, säger han.

Vi träffas i Sven-Eriks släktgård väster om Lidköping. I hans populära museum trängs tusentals prylar från 50-talet och framåt och varje gång en byggnad blivit full – så bygger han ut.

- Jo jag har grejer överallt, säger han och skrattar.

Men han vill inte bara ha tillfälliga besökare, han vill också ge möjlighet till fler permanent boende på hans mark. Redan 2011 styckade han av två tomter som ligger runt 150 meter från Vänerkusten. Avstyckningen gick bra och han beviljades strandskyddsdispens. Men av olika anledningar blev projekten liggande och tomterna osålda. Bygglov och dispens löpte ut men i fjol tog han omtag och hittade en familj i Skara som ville bygga på den ena tomten. Han sökte ny strandskyddsdispens på samma plats och fick den beviljad.

- Kommunen var här och var väldigt positiv, man vill ju att folk ska få möjlighet att bo här ute.

Tomterna ligger visserligen inom det utvidgade strandskyddet men vattnet går nätt och jämnt att skymta. Och mellan vattenlinje och tomter finns två befintliga hus, samt en del skog. Och bara en liten bit bort finns en badplats.

Den beviljade dispensen stötte på patrull hos Länsstyrelsen som efter granskning underkände kommunens beslut. Sven-Erik överklagade till Mark- och miljödomstolen i Vänersborg men efter en kort process kom avslaget. Där gav Sven-Erik upp och idag är han uppgiven.

- Det här har varit väldigt jobbigt , det hade varit så kul att få ut lite mer folk här på landsbygden men nu vet jag inte vad jag ska göra.

Han fortsätter:

- Farfar sa alltid att man inte ska bygga nere vid vattnet för där är det bara en massa sly och mygg. Tänk om han hade vetat om det här, säger Sven-Erik.

För Martin Pardell och hans familj som tingat den ena tomten blev motgången en stor besvikelse.

- Vi såg verkligen fram emot att bygga här och flytta hit, och trodde inte det skulle vara några problem. Vi kan inte förstå varför detta blir stoppat säger han.

Strandskyddet infördes generellt 1975 och idag är syftena att värna allmänhetens tillgång till stranden, samt att säkra villkoren för växt- och djurliv. Att nå igenom detta via en dispens är svårt då de skäl som finns tolkas väldigt strikt. Att det exempelvis finns vägar, andra bostäder mellan strand och ny anläggning är ingen garanti. Huruvida man kan se vattnet, eller om det finns andra tillgängliga platser i närområdet saknar också betydelse. Ska man motivera det ur ett landsbygdsutvecklingsperspektiv krävs att området är utpekat i ett sk LIS-område.

Ett problem i sammanhanget var den översyn av strandskyddet som genomfördes 2014. Där togs ingen hänsyn till de avstyckade tomterna. Faktum är att även Sven Eriks gård – 270 meter från vattnet – omfattas av strandskydd.

Nu vet inte Sven-Erik hur han ska gå vidare. Två tomter som alla instanser en gång godkänt har nu byggförbud.

- Många har varit här och tittat. Både kommunen och Länsstyrelsen. Jag har försökt förklara men det räckte tydligen inte. Jag försökte också få ut domstolen att komma och titta men det ville det inte. Det är såklart synd för då hade de kunnat se hur det såg ut. Det är ju väldigt tråkigt alltihop, säger han.

Erik Evestam
Äganderättsexpert LRF, erik.evestam@lrf.se