De flesta är överens om att de behövs. Men man menar att Trafikverket väljer lösningar som tar mycket mark i anspråk och som inte underlättar brukandet.

Mikael Larsson (C) ställde frågan ”Anser ministern att kriterierna för Vägars och gators utformning (VGU) är väl utformade utifrån olika aspekter och intressen, och avser ministern att vidta några åtgärder utifrån sin bedömning?” till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S).

Så här ser infrastrukturministern på det >>

Birgit Jönsson
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, birgit.jonsson@lrf.se