Du arbetar med projektet Steg mot ett mer klimatneutralt lantbruk, vad är det?

Det är ett samarbetsprojekt med fokus på fossilfri teknik och kolinlagring med biokol. För att nå ett klimatneutralt lantbruk tror vi att första steget är att visa upp befintliga alternativ och sprida kunskap. Många aktiviteter riktas därför mot naturbruksskolor där framtidens lantbrukare utbildas.

Projektet är ett samarbete mellan länder, vilka lärdomar kan vi ge varandra?

I projektet finns partners från Norge, Sverige och Danmark, och samarbetet över gränserna är en av projektets stora fördelar. Vi har kommit olika långt inom olika områden och kan dela kunskapen för att komma snabbare framåt. Projektet handlar inte bara om att uppfinna nytt utan om att ta vara på det som finns och sprida det vidare. Exempelvis leder den danska skolan Bygholm arbetet med robotar medan svenska naturbruksskolan Sötåsen delar med sig av expertis om simulatorer i undervisning.  

Vad händer nu?

Vi planerar för fler maskindemonstrationer i alla tre länder. Det pågår även analyser av jordprover från fältförsök med biokol, vi tar fram undervisningsmaterial om robotkörning, och planerar fler webbinarier om biokol, och mycket mer!

14 oktober är det maskinvisning i Skara, vad kan vi förvänta oss?

På maskindemonstrationerna visar vi upp ny, fossilfri teknik som fungerar bra på lantbruk. Det blir en inspirerande träff där lantbrukare och teknikleverantörer kan diskutera för- och nackdelar med maskinerna. Vi vill att de fossilfria alternativen ska ligga högst upp på listan när maskiner ska bytas ut på gårdarna!

Anmälan till maskinvisning i Skara 14 oktober: Ett steg mot klimatneutralt lantbruk - Gröna Möten (agrovast.se) >>

Kontakt: Cecilia Hermansson
cecilia.hermansson@agrovast.se

Sandra Wilsson
Samordnare ‘Främja hållbart lantbruk’