Hur ser du på din roll idag jämfört med tidigare?

- Det gäller att blicka framåt och inte tro att vi skall backa bandet. Det finns en bra organisation med många kompetenta och engagerade medarbetare. Nu gäller det att se till att de har förutsättningar och kan arbeta på ett effektivt och utvecklande sätt. Mejeriet har en utmaning att synas och höras ute i marknaden. Gäsene har gjort stora framsteg men där gäller det att vara kreativ och lite udda för att fler konsumenter skall våga pröva våra smakrika ostar. I takt med att antalet gårdar minskar gäller det att ha en bra dialog och kontakt med alla leverantörer så de känner att de får den information och kunskap som de önskar. Det är alltid en utmaning med kommunikation.

Vad kommer bli viktigt för Gäsene framöver?

- Att fortsätta göra goda ostar och kunna öka försäljningen i takt med att våra 23 gårdar växer och blir effektivare och producerar mer mjölk. Att hänga med i utvecklingen i ysteriet, samtidigt som man skall göra genomtänkta och smarta investeringar. Produktutvecklingen är roligt men utmanande som liten.  Det är också viktigt att vara en attraktiv arbetsplats så vi även i fortsättningen kan ha så duktiga och lojala medarbetare som idag.

Något ytterligare du vill lägga till?

Som bransch behöver vi gemensamt visa upp det moderna lantbruket och våra duktiga företagare. Vi behöver personal till våra gårdar, framtida lantbrukare och framför allt behöver konsumenterna se hur vi på ett modernt och hållbart svenskt jordbruk producerar livsmedel.

Berit Stridh
LRF Västra Sverige, stridhberit@gamil.com