Angående remiss över riktlinjer för jordbruksmark

LRF anser det positivt att kommunledningen tagit initiativ till en utredning.

Vi anser att remisstiden är alltför kort. Medlemmarna i kommungruppen har företag och arbeten att sköta och detta ideella arbete ske på fritiden. Finns det något sakligt skäl till en så kort remisstid?

Handlingen är svårtillgänglig i dess dubbelsidiga pdf-version och vid utskrift blir den plottrig och svårläst. Det är inte läsarens uppgift behöva redigera och göra kommunens dokument läsbara.

Remissvaret i sin helhet läser ni här >>

Jimmy Johnsson, ordf
LRF Marks kommungrupp
070-681 52 37