Nya nätverk är ett integrations- och arbetskraftprojekt som drivs av LRF med medfinansiering av Arbetsförmedlingen. 

- Vi jobbar för företagaren ihop med kommunen och Arbetsförmedlingen eller externa aktörer, för att kartlägga och försöka finna de arbetssökande som bäst passar in i företagens kravprofil, säger Lotta Bäckberg, företagarcoach i Nya Nätverk.

Nya Nätverk erbjuder också coaching för dig som arbetsledare för att stärka dig i den rollen, samt handledning genom rekryteringsprocessen.

- Under sommaren har vi gjort en enkätundersökning hos företagsmedlemmar i Lerum, Härryda, Partille och Mölndal där vi fokuserat på kompetens- och arbetskraftsbehovet. Det blev ett bra gensvar och vi har startat ett samarbete med Lerums kommun, berättar Lotta Bäckberg.

Så här jobbar Lerum

- Lerums kommun och Arbetsförmedlingen erbjuder arbetsgivare möjligheten att utforma lokala jobbspår med kostnadsfria utbildningsinsatser vid nyanställning. Det syftar både till att tillgodose företagsbehovet av kompetent framtida personal och samtidigt förbättra ungas och nyanländas möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden, säger Anneli Basta, enheten för Mottagande och integration.

Hon fortsätter;

- Målet är att nyanlända via utbildning och arbete ska bli en del av samhället och med rätt insatser bli en viktig del i kompetensförsörjningen till bland annat det gröna näringslivet.

Ulrika Haglund arbetar på Vuxenutbildningen som utbildningsledare och är behörig lärare i industri och fordonsämnen samt SFI. Målet är att ta fram utbildningsinsatser riktade mot företag och kommun i Lerum.

- Vi jobbar med språkutvecklande arbetssätt, där språket är kopplat till yrket som ett stöd och där praktiken eller utbildningen riktas mot yrket med anställningsbarheten i fokus. Vi erbjuder längre yrkesutbildningar som lärling inom olika yrken och kortare yrkesintroduktioner som sys ihop riktade mot företag. Det kan handla om några timmar till veckor med allt från arbetsmiljö, säkerhet, instruktioner, yrkesetik, kvalitet och tekniskt riktade inslag. Vi vill vara företagens första bollplank och en pålitlig partner när olika utbildningsbehov uppstår, säger Ulrika Haglund.

Berit Stridh
LRF Västra Sverige, stridhberit@gmail.com