Nu finns en lösning för långsamtgående trafik, som med traktorer och jordbruksmaskiner, när E20 förbi Mariestad byggs om. En lösning som inte Trafikverket hade med i vägplanen.

- Vi får gamla E20 att köra på och kommunen tar över ansvaret för bron över Tidan som Trafikverket hade tänkt riva, säger en nöjd Elisabeth Thisner, kommungruppsordförande för LRF Mariestad.

Det handlar om vägen mellan trafikplats Haggården och Brodderud och efter ombyggnad skulle långsamtgående tunga fordon hänvisas till lokalkörbanor inne i Mariestad.

- Trafikverket räknade strikt på en snålvariant i sitt förslag till kommunen, inte på hindrandet av trafik och olycksrisker. Tung trafik ska inte in i stan, säger Thisner.

Eftersom många lantbrukare brukar mark på båda sidor av staden, arrangerade kommungruppen förra året en provkörning med lantbruksfordon genom föreslagna mindre vägar och rondeller, vilket gjorde orimligheten i förslaget tydlig.

- Vi har haft ett väldigt bra samarbete med kommunen och med gemensamma krafter har vi visat på en annan lösning som är bra för alla, säger Elisabeth Thisner.

Berit Stridh
LRF Västra Sverige, stridhberit@gmail.com