Ett regionalt skogsprogram för Västra Götaland håller på att tas fram i samarbete mellan Länsstyrelsen i Västra Götaland, Västra Götalandsregionen, Skogsstyrelsen, LRF, Södra, Fyrbodals kommunalförbund och SLU.  

Nu har vi landat i några prioriterade områden att samverka kring. Vi vill därför bjuda in er med intressen i skogen och bioekonomin att ta del av var vi står idag och hur vi ser på den framtida samverkan. Vi ser också fram emot era synpunkter både på vad som presenteras på detta seminarium och i det framtida forumet.

Jag hoppas att många skogsbrukare från Västra Götaland har möjlighet att delta för att dels få information om var arbetet skogsprogrammet står idag och tankar kring framtida samverkan, dels ge synpunkter på vad som presenteras.

Fredag 19 november, kl 13.00-16.00 – Skogsprogram Västra Götaland – samverkan kring skog och bioekonomi (Anmälan senast 15 november) >>

Martin Gustavsson
Vice ordförande och ansvarig för skogsfrågor inom LRF Västra Götaland, martin.gustavsson@lrf.se