Skogen är en gemensam nämnare för de flesta LRF medlemmarna som hör till Boråsområdet. När vi spånade om idéer till vecka 47, så landade vi till slut i skogens värld. De av oss som har sett SVT:s serie ”slaget om skogen” anser att den inte är nyanserad. Serien är bristfällig, generaliserande och vi privata skogsägare ”känner inte igen oss”.

Vi har försökt att lyfta den privata skogsägaren och visa hur mycket nytta som görs med vår förvaltning av skog. I fyra korta filmklipp från våra egna skogar talar vi om det som är bra och hur mycket nytta det skapar att i frihet under ansvar få bruka vår egen skog. Som brukare i de gröna näringarna behöver vi inte försvara oss. Känslan blir så mycket bättre när vi väljer att visa och tala om, att våra företag har produktion i världsklass.

Ruben Enochsson
Ordförande i Borås kommungrupp


Här kan du se våra filmer
Säkerhet och Mångfald - https://youtu.be/GXJhJoBDL1g

Skogen som resurs - https://youtu.be/j7Z2eByX5QA

Ett aktivt skogsbruk, till nytta för klimatethttps://youtu.be/ZqxUA0YW7Ec

Skogen som arbetsplats - https://youtu.be/VlVNEUIeKZE