När kommungruppen i Götene skulle planera årets vecka 47-aktivitet så var valet av ämne lätt. Skogen är hetare än någonsin och synpunkterna från dem som står trädet närmast behöver lyftas fram på alla plan.

Både lokala politiker och tjänstemän kom till värdarna för träffen, Claes och Eva Maria Friberg på Malma Gård.

Värdarna berättar om sitt skogsbruk och om de påhitt från EU som tornar upp sig likt molnen på himmelen. ”Skogsbruket är en bra del av vårt företag”, säger Claes.


Foto: Per Carlsson

Olika stadier av föryngring. På vänster sida ett tiotal år gammal plantering. Höger sida är nyligen avverkat, tidigarelagd orsakad av granbarkborreangrepp. Ytan är lika stor som det genomsnittliga hygget i södra Sverige. Så bra visualiserat när man kan se hur litet det är i verkligheten!


Foto: Per Carlsson

Årsskott på ca 120 cm. En makalös tillväxt på Kinnekullesluttningen. Värdarna visade lärk, gran och lövföryngringar. På plats syns volymskillnaderna och följdfrågor om användning och hur det påverkar kolinlagringen.

Efter en frisk promenad i ett kylslaget Fullösa var det underbart att komma in till Fribergs långbord i värmen.


Foto: Per Carlsson

Historiken är viktig. Den senaste skogsvårdslagen har snart trettio årsringar runt stammen. En deltagare vittnade om hur löv-jakten var förr; ”Jag var med å strök hormoslyr på lövstubbarna. Så ville staten ha det på den tiden”

Ett oförglömligt möte som sammanfattas bäst med två av deltagarnas kommentarer; ”Jag vill inte att det här ska ta slut.” Och ”Det här var väldigt intressant!”

Per Carlsson
Verksamhetsutvecklare