Det var stor uppslutning, där även valberedningen var med. Det har varit många stora tidsödande uppdrag under många år i Kungälv då det är en kranskommun till Göteborg som har växtvärk. Vilket gjort att det har varit svårt att få nya engagerade ledamöter och mycket har hamnat bara på ordförande, som dragit ett stort lass.

Under mötet enades man om att planera för några nedslag under 2022 

  • Någon aktivitet på våren förutom årsmöte.
  • Någon aktivitet under v47 (LRFs gemensamma påverkans vecka).
  • Delta på den årliga kommungruppskonferensen.
  • Även få till ett utbyte av erfarenheter med andra kommungrupper.
  • Även bjuda in någon intressant föreläsare som skulle kunna attrahera övriga medlemmar i kommungruppen.

Vid pennan Petra Wirtberg