De deltar på mässor och har besöksdagar och intresset är stort för att läsa en naturbruksutbildning. Det finns ett flertal inriktningar att välja på, bland annat Lantbruk, Häst, Djur, Trädgård och Skog. Inom respektive inriktning kan man specialisera sig.

- Vi ser främst två kategorier av elever som söker sig till oss, dels de som kommer från en gård och som i framtiden vill ta över den, och så har vi de som vill något annat och jobba i en bransch som erbjuder variation i arbetet, dels inne/ute men också teknik/icke teknik, säger Carl-Göran Strutz som är rektor för Nuntorpsgymnasiet.  

Något som alla naturbruksgymnasier upplever är suget från branschen. Både på Strömma, Nuntorp och på regionens skolor är det många lantbrukare som hör av sig och som vill vara praktikvärdar.

- Vi har APL platser över hela landet och vi erbjuder också våra elever utlandspraktik när det är möjligt, vi har då samarbete med praktikplatser i Kanada, Tyskland och Holland säger Christina Almström som är Studie- och Yrkesvägledare på Strömma naturbrukscentrum.

Även regionen ger sina elever möjlighet att göra utlandspraktik. På Strömma och på regionens skolor kan eleverna läsa naturbruksprogrammet med naturvetenskaplig profil. En del elever väljer också att läsa in generell behörighet till högskolan.

- Vi märker att de elever som vill läsa in generell högskolebehörighet ökar i antal, detta är ofta kopplat till att man vill hålla dörren öppen till att läsa vidare. Vi har elever som har läst vidare, bland annat till agronom, lantmästare men också högskoleutbildningar inom hållbarhet eller så har man bytt inriktning helt, säger Marie Poldahl som är rektor på Strömma.

Skolorna är dock rörande överens om att deras elever är attraktiva på arbetsmarknaden.

- Våra elever är vana vid att saker kan hända och de är också väldigt bra på att lösa problem och den kunskapen har de med sig oavsett om de kommer jobba inom branschen eller inte, säger Carl-Göran.

Regionen erbjuder cirka 750 gymnasieplatser, och just nu planerar regionen för hur de ska kunna ta emot alla de elever som vill gå naturbruksprogrammet. I år hade man en ökning med 25 procent på antalet förstahandssökande. Se även faktaruta längst ner.

- Vi har en del elever som inte har fullständiga betyg från grundskolan, men de kan ändå söka sig till oss, vi har då valt att intervjua dem och på så sätt har de kommit in. Vi ser att det har gett goda resultat och eleverna har gått igenom gymnasiet och fått jobb, säger Yvonne Kjell som är förvaltningschef på Naturbruksförvaltningen.

Regionen ser också ett ökat intresse för att läsa lantbruk.

- Vi har haft ett högt tryck på lantbruksutbildningen och särskilt på Uddetorp, där vi i år maxade antalet platser, avslutar Yvonne Kjell.

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se

Faktaruta:

Våren 2021 var det, det högsta söktrycket till naturbruksgymnasierna sen 2009, det gäller både det totala antalet ansökningarna och andelen elever, det visar statistik som sammanställts av Naturbruksgymnasiernas förening, som Gröna Arbetsgivare är med och finansierar. Totalt sökte 3 822 elever till intaget nu i höstas och det är den enskilt högsta siffran sen 2009 då det var 3 980 elever. 2016 var det endast 2 402 som sökte till naturbruksgymnasierna.

Vill du utbilda dig inom de gröna näringarna men är för gammal för att söka till gymnasiet, eller du kanske har gått en naturbruksutbildning och vill vidareutbilda dig, då ska du gå in på Jobba Grönt och spana in den nya utbildningskartan. Där kan du hitta utbildningar över hela landet, korta som långa inom de gröna näringarna. Jobba grönt är ett attraktionskraftsprojekt som vill locka fler unga och yrkesbytare att utbilda sig och bli verksamma inom det gröna näringslivet. Projektet drivs gemensamt av Gröna arbetsgivare och LRF, och är en del av ”Mer mat fler jobb” och finansieras av Europeiska Socialfonden. Du hittar kartan på www.jobbagront.se.