LRF Ungdomen Västs årsmöte en succé
LRF Ungdomen väst årsmöte blev en succé, efter två år av coronarestriktioner var det i år dags för ett fysiskt årsmöte och vilket möte det blev.

-Debattlustan bland de trettiotal medlemmarna var stor och med på mötet var Emil Nilsson som varit aktiv inom Centerns ungdomsförbund, han bjöd in till diskussion om LRFs roll i det politiska rummet. Även Sebastian Remvig från LRF Ungdomen Riks och Adam Gruvæus från LRF Västra Götaland deltog sa Matilda Ólafsdóttir.

Patrik Larsson tackades av som ordförande, likaså Marie Gustafsson avgick från styrelsen. Styrelsen minskades med en person och består nu utav Oskar Reineling, nyvald ordförande, Daniel Eliasson, Matilda Ólafsdóttir. Alma Håkansson, Arvid Larsson, och Hannes Haraldsson.

-Vi är jättenöjda med mötet, nu ska vi planera nästa års verksamhet och det lutar åt att det blir en styckningskurs men också några studiebesök och en träff där vi diskuterar nya CAP, säger Matilda.


Patrik Larsson avtackas som ordförande av styrelsen. Foto: Alma Håkansson.

LRF Ungdomen Skaraborg årsmöte: 2 nya ledamöter valdes in i styrelsen

LRF Ungdomen i Skaraborg höll sitt årsmöte på Götala, medverkade på mötet gjorde Elisabeth Hidén från LRF Ungdomen riks samt Håkan ”HåPe” Persson från LRF Västra Götaland. Även Adam Gruvæus som både ingår i LRF Ungdomen Skaraborg och LRF Västra Götalands regionstyrelse medverkade och berättade om sina aktuella frågor, bland annat lyftes jaktfrågorna och bränslepriserna.

Alice Broo och Jacob Forsberg valdes in som nya ledamöter i styrelsen och avtackades gjorde Emma och Bertil.

LRF Ungdomen Skaraborg laddar nu för julbordet den 18/12 i Allas hus i Borgunda. Under nästa år kommer man göra en del studiebesök, bland annat på Ljusgårda Salladsodling i Tibro. Det kommer också bli träffar om generationsskifte, den är ju ständigt aktuell säger Henrik Andersson som är ordförande för LRF Ungdomen Skaraborg.


LRF Ungdomen Skaraborgs styrelse. 

LRF Ungdomen Sjuhärads årsmöte: Magnus Jönsson, Gällstad blev årets medlem

LRF Ungdomen Sjuhärads möte hölls på Hotell Lassalyckan i Ulricehamn. Det bjöds på julbord, det var ett trettiotal ungdomar från hela Sjuhärad.

Ronja Björkqvist från LRF Ungdomen riks deltog och berättade om vad LRF Ungdomen riks gör. Hanna Fredholm, Jonas Löfstrand och Oskar Tagesson avtackades, nyval på Samuel Skansebo från Varnum. Magnus Jönsson från Gällstad blev årets medlem, för att han har satsat framåt med att utöka sin nötköttsproduktion.


Fr.v. Elin Sandblom, Niklas Åsbogård, Anna Markusson, Malin Larsson, Ludde Muregård, August Sandberg och Samuel Skansebo. 

Clara Hyltbäck
Kommunikatör