Berörda markägare och LRFs kommungrupp i Mark har under hela handläggningstiden jobbat aktivt för en bra lösning. För visst behövs förbättringar, det är alla ense om. Trafikverket har lyssnat minimalt på invändningarna från kommun, lantbrukare och LRF. Återigen reses frågan vad samråden i realiteten betyder. Det är beklagligt att TRV och dess konsulter har så dåliga kunskaper om jordbruk. 15 hektar förstörd åker är definitivt inte lite.

Läs artikeln i Borås tidning: https://paper.opoint.com/?id_site=87617&id_article=380824&code=60&fbclid=IwAR1UywwFdQWxjS-0iqmFgBUSG5eGEcudkGva8qn1sja5but84-sSodJFQ9w

Birgit Jönsson
Verksamhetsutvecklare