Nu, en bit in i årsmötesomgången kan vi konstatera att många kommungrupper har ställt om från fysiska årsmöten och kallar i stället till digitala årsmöten. Här kan du se ännu inte genomföra årsmöten >>

Några korta nerslag från genomförda årsmöten i kommungrupperna:

Skara
Först ut var Skara kommungrupp som hade tänkt att bowla och äta god mat, en fredagskväll. Men ställde om kvällen till helt digitalt och runt 20 medlemmar kopplade upp sig.

Götene
Götene valde ny ordförande på sitt digitala årsmöte. 2021 har präglats av pandemin, men några fysiska träffar har de haft. En träff med miljö och hälsa angående taxor samt en skogsdag i november på Malma med politiker – givande träff med mycket diskussioner. I övrigt har de haft löpande kontakter med politiker och andra näringslivsföretagare i kommunen. Årets landsbygdsföretagare utsågs.

Svenljunga
Också digitalt årsmöte. Där medverkade Björn Larsson från LRF VG och informerade om aktuella frågor såsom stora infrastrukturprojekt (vilka innebär intrång), LRFs skogliga arbete med fokus på LRFs näringspolitiska prioriteringar 2022, skogspropositionen, personalsamarbetet i Västra Sverige, samt regionalt skogsprogram för Västra Götaland. Fem ledamöter i styrelsen, tre omval och två nyval. Ny kvinnlig ordförande.

Stenungsund
Fysiskt årsmöte med ca 20 deltagare i Jörlandagården. Omval på ordförande och två nya in i styrelsen. Verksamheten under 2021 har i stort handlat om påverkansarbete i vattendirektivet. Stenungsund var en av kommunerna som har begärt överprövning. Vad gäller regionens klimatlöften så har kommunen inte antagit nr 13 om maten. Kommungruppen tycker att man har goda relationer med politiken och man vill fortsätta att förbättra den.

Sotenäs
Hybridmöte med tolv i lokalen och tre på länk. Föredrag av Sotenäs näringslivsutvecklare via Teams. Frågor om den kommunala miljötillsynen, Sotenäs arbetar på att använda sig av Rättviksmodellen i framtiden. Sven Callenberg från LRF VG pratade lite om strandskydd och fossilfri konkurrenskraft.

Borås
LRFs förbundsordförande Palle Balle Borgström var på plats och pratade om skog, Från Sverige märkning, landsbygdsministern, energikris, vattenfrågor och taxonomi. Kommungruppen har varit aktiv under året där de lobbat vattendirektivet i kommunen, haft några temakvällar om avlopp och gödselbrunnar samt hästar på bete. Man har jobbat för att förstärka samarbetet med SÄRF i brandbekämpningsfrågor. Har en styrelse med ganska låg medelålder, ett nyval.

Vänersborg
20 personer samlade i Åttersruds stora bygdegård utanför Nuntorp. Kommungruppen är delaktig i kommunens översiktsplan och även E 45an. Det som kan påverka stort de södra delarna är en vattenledning från Vänern till Uddevalla och dess dragning. Efter fika med smörgåstårta pratade LRF VGs Håkan ”HåPe” Persson viltfrågor fram till kl 22.30.

Trollhättan
Digitalt årsmöte med drygt 15 medlemmar. Inleddes med att miljökontoret redogjorde för den miljötillsyn som ska ske i år. Kommungruppen har genomfört en bussresa med kommunala tjänstemän. Två nya i styrelsen och omval på ordföranden. Fördes en diskussion om LRF i framtiden (- Vi hankar oss fram i avdelningarna, men vad händer när nuvarande ledamöter slutar?).

Vara
Digitalt årsmöte där man bland annat antog en motion till regionstämman om att ändra våra stadgar så att kommungruppens valberedning väljs på kommungruppens årsmöte, inte via lokalavdelningarna som nu.

Färgelanda
Omkring 15 deltagare i Högsäter, vilket är en bra siffra för att vara årsmöte i kommungruppen. Omval över hela linjen. En motion antogs. Samtal om skogen, att komma ut i lokal media och vikten att komma ut i skolorna. Verksamhetsplanen innehåller biogasträff, träffa riksdagspolitiker om kostnadsläget och så planeras en träff med kommunpolitiker i samband med valet. Nya kommunalrådet deltog och lade en beställning till LRF att skriva kommunens svar på KMV-remissen.

Essunga
Utsedd till årets kommungrupp 2021 inom LRF VG. Sten Bergheden (M) inledde årsmötet, kan kort sammanfattas med det är valår. Därefter pratade Sofia Skarstad projektledare för projektet ”Rätt från slätt”. Två motioner till regionstämman, ersättning vid väderextremer för lantbruket och önskan om generell jakt på dovvilt samt möjlighet att använda mörkersikte.

Mariestad
Fysiskt möte i Logården, Odensåker. Trevligt möte med Palle Borgström som gästtalare. Runt 20 deltagare på plats samt fem 5 via länk på Teams.