Den nya tillämpningen av artskyddet, där varje fågel på individnivå ska skyddas, får dramatiska konsekvenser för den enskilde skogsägaren men också för många andra verksamheter.

- Det blir omöjligt för mig att sköta om min skog med den nya tillämpningen säger Martin Gustavsson, skogsägare och vice ordförande i LRF Västra Götalands regionstyrelse. Det kommer alltid finnas en risk att jag stör en fågels livsmiljö bara genom att jag befinner mig i naturen.

Enligt den nya tolkningen ska hänsyn tas till alla Sveriges 250 fågelarter, på individnivå, oavsett om arten är hotad eller ej. Det innebär att alla handlingar som riskerar att försämra fortplantningsområden, viloplatser, förstöra bon och ägg eller som riskerar att en fågel dör, anses förbjudna. Det gör att möjligheten att bruka skog i Sverige blir kraftigt begränsad och i många fall omöjliggörs eftersom det finns fåglar överallt.

Jag hade tänkt att ge mig ut och röja undan gran i bokskogen nu i vår för att främja naturvärden, men det blir inget med det om jag först ska undersöka om det finns fågelbon. Det är ju självklart att finns fåglar i skogen och det är lika självklart att de kan flyga iväg och flytta till nya ställen, säger Martin.

Situationen som nu har uppstått är akut. Det handlar inte bara om hur det påverkar den enskilde skogsägaren och skogsnäringen utan också Sveriges strategi för att klara klimatomställningen som till stor del bygger på förnybara råvaror från skogen. Med nuvarande tolkning kommer även andra verksamheter påverkas, jordbruk, bostadsbyggande, infrastrukturprojekt och mycket annat.

Företrädare från en rad olika branscher vädjar nu till regeringen, att agera skyndsamt och genomföra en förändring av artskyddsförordningen. Se debattartikel i Dagens Industri.

Även Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist menar i ett debattinlägg att ”om den svenska artskyddsförordningen ska tillämpas bokstavligt får det orimliga konsekvenser för skogsbruket, samtidigt som förtroendet för naturvården undergrävs.”

Kontaktperson:
Martin Gustavsson
Telefon: 076-313 55 95
Epost: martin.gustavsson@lrf.se