Västra Götaland hade nämligen planerat ett annat upplägg av stämman redan 2020 men på grund av pandemin fick man då ställa om.

Inledningsanförande av ordförande Sofia Karlsson >>

Det var 160 förväntansfulla fullmäktige som tog plats, och 34 motioner avhandlades. 11 av dessa gick vidare som riksstämmomotioner, det berörde Stölder på landsbygden, Nötkreaturs miljöpåverkan, Vart tog livsmedelsstrategin vägen, Lantbrukets diesel och energikostnaders, Ersättning vid allvarlig djursjukdom, Varg, Intrångscertifiering på landsbygd och hos de gröna näringarna, Angående Vattenmyndigheterna, Vattenkraften, en viktig del i klimatomställningen, Strandskydd samt Ökad produktion av biodrivmedel.

Stämman beslutade också att skicka två skrivelser till riksförbundet de berörde Certifiering av lantbruket samt Farosymbolen för bifarliga växtskyddsmedel. Stämman beslutade också att stadgarna för kommungrupperna behövde ändras när det kom till val av valberedningar i kommungrupperna.

Roland Hermansson valdes in som ny ledamot i styrelsen efter Hans Gradén som valt att lämna sitt uppdrag.

Det skedde också en del utdelningar under kvällen och regionordförande Sofia Karlsson lät fullmäktige med respektive och övriga gäster tävla i ett musikqviss. Under kvällen underhölls också fullmäktige av ett liveband som startats enbart för att spela under kvällen, Drängar med strängar.

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se