Mottagare och motiveringar skrivna av LRF Västra Götalands ordförande Sofia Karlsson:

Henry Hermansson Tjörn
Henry med ditt helhjärtade arbete för att lyfta LRFs och landsbygdens frågor så har du i många år varit med och informerat både allmänheten och kommunens politiker och tjänstemän om vikten av ett livaktigt svenskt lantbruk.

Jag kan själv vittna om ditt stora engagemang då du tog dig tid att personligen ge mig en rundtur på den vackra Säbygården. Ditt engagemang är brett och du har under åren varit en kraft i många av de gröna näringarnas organisationer. Henry, du är en mycket värdig mottagare av silvernålen.

Henry tillhör Tjörns LRF-avdelning.  

Ruben Enochsson, Vänga
Ruben med stor integritet och hängivenhet tar du dig an frågorna i de gröna näringarna, med hjärtat som klappar lite extra för skogen. När man som du är engagerad och kunnig är det många föreningar som vill att man ska engagera sig just hos dem, men precis som man måste ha lagom många noter i ett stycke för att skapa musik med bra sväng så tror jag att ditt stora musikintresse ger dig ett redskap att välja rätt antal uppdrag så du får bra sväng i det också.

Vi ser fram emot fortsatt engagemang för de gröna näringarna. Ruben du är en mycket värdig mottagare av silvernålen.

Ruben tillhör Vänga LRF-avdelning.

Håkan Eriksson, Fotskäl

Håkan, du är en av dessa ”dolda” krafter som genom ditt i huvudsak ideella arbete få föreningar och vägar att fungera på landsbygden. Ditt uppdrag som kassör i flera vägföreningar och som ekonomiskt ansvarig i Fotskälsfibers ekonomiska förening är arbetet du gör mycket uppskattat. Att du har ett stort engagemang för landsbygden och markägarfrågor märks inte minst i att du valt att engagera dig som markägarrepresentant i både Jaktvårdsområdet och Älgskötselområdet trots att du inte jagar!

Håkan, du är en mycket värdig mottagare av silvernålen.

Håkan tillhör Fotskäl-Tostareds LRF-avdelning.

Elisabeth Thisner, Torsö
Lantbrukare, kommungruppsordförande, lokalavdelningsordförande, rådgivare och filmstjärna. Det och mycket  mer kan du skriva på ditt CV. När jag pratade med dig i höstas sa du att det är lätt att bli hemmalat, men det är verkligen inte en beskrivning som passar in på dig. Med ett stort engagemang, mycket vilja och en tro på regelbundenhetleder du LRF arbetet ständigt framåt. Lagom med aktiviteter, en tro på att folk vill engagera sig och devisen ”Vi sa ha roli´t” är du en föredömlig ledare för traktens LRF-are.

Elisabeth, du är en mycket värdig mottagare av  silvernålen.

Elisabeth tillhör Torsö-Hassle LRF avdelning.