Utdelning i samband med LRF Västra Götalands stämma på Vara Konserthus.

Här kan du läsa mer om Nörkreatursstiftelsen Skaraborg >>

Robert Albertsson, Synnerby, Skara

Motivering:  

Robert Albertsson, började sin bana som djurskötare, men hans dröm var att själv en dag bedriva mjölkproduktion, han lyssnade inte på belackarna som förmedlade att det är näst intill omöjligt att starta upp mjölkproduktion. 

År 2009, 25 år ung köpte han gården Tomten i Synnerby och startade upp med 25 kor i en äldre uppbunden ladugård, idag hålls ett 80-tal mjölkkor i en oisolerad lösdrift med mycket hög kokomfort.

Att bedriva mjölkproduktion kväver sin man/kvinna i form av tid och arbetsinsats. Men det har ändå funnits tid att ta emot besök av studenter och kollegor från så väl Sverige som utom landet.

Robert är mycket aktiv i SRB-föreningen, och är ordförande i SRB-föreningen sedan några år, och är gärna engagerad i koutställningar.

Hans Stålhammar, Falköping

Motivering:  

Hans Stålhammar har en lång karriär inom svensk nötkreatursavel. Först som avelsledare för Holstein på Svensk Avel, senare drivande inom forskning och utveckling på VikingGenetics.

Hans har varit placerad på Örnsro i Skara och är en känd profil i avelskretsar inte bara i Skaraborg utan framför allt i Norden, men även internationellt.

Det nordiska avelsarbetet har varit framsynt, man har avlat för djur som skall vara hållbara och lönsamma ur ett brukarperspektiv.

Man var först ut med att inkludera hälsoegenskaper, var tidigt ute med könssorterad sperma, genomtestning av djur.

Nu jobbar man med att hitta genetiska egenskaper som ger fodereffektiva djur.

Många av oss har mött Hans som föreläsare under sin aktiva tid på Örnsro. Vi är tacksamma för att det finns engagerade personer som brinner för detta stundtals komplexa ämne.