Om du behöver hjälp med att upprätta handlingar eller ombudsstöd i en process hjälper vi dig gärna med att komma kontakt med en jurist med expertis inom det område du behöver hjälp med.

Om du inte har tillgång till dator eller mejl kan du bli uppringd av en jurist. Ring LRF Medlemsservice i Karlstad på 010-
184 40 00, så hjälper de dig med kontakten.

Drygt 100 medlemmar i Västra Sverige har använt medlemsförmånen Juridisk vägledning under januari och februari i följande frågeområden:

 • Arrende- och nyttjanderätter
 • Fastighetsrätt
 • Arbetsrätt
 • Djurskydd
 • Äganderättsintrång
 • Avtalsrätt
 • Lantmäteriärenden (exempelvis servitut, samfällighet, gemensamhetsanläggning, fastighetsbildning)
 • Familjerätt och generationsskiften
 • Mark- och miljörätt
 • Plan- och byggfrågor
 • Vägfrågor

Här kan du läsa mer om medlemsförmånen Juridisk vägledning samt ställa frågor via formulär till LRFs jurister.

Robert Larsson
Regionchef, robert.larsson@lrf.se