Nedanstående uttalande antogs av LRF Västra Götalands regionstämma 23 mars 2022 på Vara Konserthus.

Extraordinära insatser behövs för att säkra svensk matproduktion

Bomberna faller över oskyldiga människor i Ukraina. Agerandet sänder inte bara chockvågor över hela västvärlden, det skapar också konsekvenser för varenda medborgare och på varenda gård här i Sverige och resten av Europa.

Inom de gröna näringarna i Västra Götaland har vi många av lösningarna för en hållbar tillväxt och en starkare försörjningsförmåga. Vi har vår skog där vi hittar råmaterial till bränsle och nya innovationer i produkter som ska ersätta det fossila, vi har de friska jordarna där vi kan odla sunda livsmedel.

Men just nu har många av Sveriges bönder försatts i en extremt svår ekonomisk situation, särskilt för de som arbetar med animalieproduktion. Kostnaderna för några av lantbrukets viktigaste insatsvaror (drivmedel, el, gödning och foder) har stigit kraftfullt under det gångna halvåret. I november bedömde vi att kostnaderna ökat med 4,1 miljarder kronor på årsbasis. Nu ser vi att kostnaderna jämfört med i höstas har ökat ännu mer och på kort tid ökat till mer än det dubbla. Detta slår inte bara mot jordbruket. Det slår mot hela livsmedelskedjan inklusive industrin, och riskerar därför att få allvarliga följdeffekter för den långsiktiga svenska försörjningstryggheten när det gäller mat.

Konsumenter och ansvariga inom offentlig upphandling behöver vara beredda på att priserna på de svenska matvarorna ökar. Men här är det viktigt att inse att inköp av svenska råvaror är en investering i vårt gemensamma civilförsvar och vår försörjningstrygghet. Om vi minskar inköpet av svensk mat i dag, så kommer det att märkas i butikshyllorna nästa år.

Regering och riksdag behöver ta till alla medel för att öka försörjningsförmågan för såväl insatsvaror som mat.

Länsstyrelsen behöver nu ges i uppdrag att aktivt agera för att slå vakt om hur länet bidrar till försörjningstrygghet inom livsmedelsproduktion och insatsvaror.

För många av LRFs medlemmar handlar det om det egna företagets överlevnad, så att vi tillsammans och med stolthet kan fortsätta producera mat på ett hållbart och säkert sätt även i framtiden. Sätt nollskatt på drivmedel retroaktivt från den 1 januari och besluta om omgående utbetalning. Öka och bredda de redan beslutade åtgärderna i krisstödet som regeringen aviserade i mitten av februari.