Ordförande Fredrik Andersson hade kallat till en förmiddag med den nya styrelsen på Munkedals Herrgård vilket har en intressant historia med en nyss utkommen bok om brukets 150 åriga historia.

På en vacker plats i härlig miljö skapades bästa förutsättningar för en kreativ förmiddag!

Dagen inleddes med en presentation och ett nuläge. Sedan gick vi igenom vad en kommungrupp ska, bör och kan göra. Vi pratade också om varför man engagerar sig och att det skall vara roligt, enkelt och meningsfullt.

Förutom de redan planerade möten så bestämde styrelsen att planera för en bussresa för politiker och tjänstemän då vi går in i ett valår. LRFs valpraktika delades ut. Här finns LRFs fokusområde och fakta kring dessa för att underlätta påverkansarbetet. Denna information finns även på LRFs hemsida.

Planer på att anordna en skogsdag och en sommarfest vill också hinnas med.

Munkedals LRF har just nu 362 medlemmar. Vi behöver titta mer på samarbete med våra grannkommuner i de lika områden där kommunerna redan i dag har samarbete och gemensam personal.

Dagen gick väldigt fort och avslutades med en väldigt fin lunch av köksmästare Pelle.

Styrelsen bestämde att ha nästa styrelsemöte 24/3.


Vid pennan Petra Wirtberg.