Allt fler unga engagerar sig i kommungrupperna, det visar statistiken när årets årsmötessäsong är avslutad. I år var det 25 personer yngre än 40 år som valt att engagera sig. Styrelsens hade satt målet om nyval på 24.

- Det är mycket glädjande att vi redan nått vårt mål och att det dessutom var fler unga som valde att engagera sig än vad vi hade som målsättning. Att en majoritet av kommungrupperna har unga ledamöter tycker jag visar på att man ser ett värde av att engagera sig i kommungruppen och därmed vara med och påverka beslut som berör verksamheten hemma på gården, säger Sofia Karlsson ordförande för LRF Västra Götaland. 

Regionstyrelsen arbetar för uppmuntra unga till engagemang genom att erbjuda utbildningar i föreningsteknik samt uppmana valberedningar att våga fråga även unga om de vill engagera sig.

- Men man ska också komma ihåg att mycket gör kommungrupperna själva i denna fråga genom att ge alla förutsättningar och på ett positivt sätt välkomna alla nya. Till nästa år får vi höja vår målsättning! Avslutar Sofia Karlsson. 

Clara Hyltbäck
Kommunikatör