Ordföringarna i Bollebygd, Borås och Härryda skriver i ett remissvar till Energimarknadsinspektionen att de som princip vill ha ledningsnätet nedgrävt.

I det här fallet med förlängning av tillståndet är det svårt att få gehör tyvärr, men ordförandena är tydliga med hur de vill se framtiden.

Remissvar ”Förlängning av nätkoncession, Bollebygd, Borås och Härryda” >>

Birgit Jönsson
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Götaland, birgit.jonsson@lrf.se