Listan mottogs av tillförordnad landshövding Lisbeth Schultze.

Den här gången består listan av 10 punkter som vi tillsammans med er i kommungrupperna tagit fram. Punkterna på listan består av sådant som Länsstyrelsen själv kan råda över och göra skillnad i.

Punktlistan finns att läsa här >>

Vi kommer självklart följa upp listan varje gång vi träffar Länsstyrelsen och informera er om de förändringar som vi hoppas att förslagen leder till.

Sofia Karlsson
Ordförande LRF Västra Götaland, sofia.karlsson@lrf.se