Härlig fredagskväll med Bengtsfors LRF med gårdsbesök hos Jesper Johansson med familj. Mycket stort nybygge för 280 köttdjur.

Viktig satsning för vårt öppna landskap och för kommunen. Över 60 deltagare på besöket. Mycket bra!

Per Jonson
Bengtsfors kommungrupp, Per.Jonsson@bengtsfors.se