Priset Årets Bonde 2022 delades ut under kvällens evenemang. Det är LRFs kommungrupp i Mariestad som utsett vinnaren. 

Motiverng lyder: 
Årets bonde är en duktig växtodlare och skogsbrukare samt entreprenör. Bonden har även fått gemensamma krafter att arbeta tillsammans för att få ner samt hålla vildsvinsstammen i området på en acceptabel nivå!

Vinnare är Peter Nordin, Torved Hälsedal, Lyrestad. 

LRF gratulerar Peter!


Foto: Elisabeth Thisner


Foto: Elisabeth Thisner