På ”uppsamlingsplatsen” vid Hössna kyrka blev det trångt om parkeringsplatser.

Bo Gotting, vice ordförande hälsade alla välkomna, och informerade om kvällen, sedan blev det samåkning till en äldre betesmark som restaureras. Här kunde man lätt se vad igenväxningen gör på kort tid och hur mycket arbete det krävs för att återställa.

Sedan blev det förflyttning till ett 63 ha stort naturreservat på Hössna prästgård. Här blev det prat om biologisk mångfald, arbetets insats och ersättning för att hålla reservatet i ordning samt vargproblematiken.

Ola Hallin från HS (Hushållningssällskapen) pratade om förutsättningarna för växtodling och livsmedelsproduktion i Ulricehamn. I skogsbygderna är det ofta bäst för vall och bete och då är betesdjuren mycket viktiga.

Ola pratade också om hur man tillsammans med kommunen måste tänka kring framtidens reningsverk och att gödsel måste tillbaka till marken.

Helena Falkman berättade om Hushållningssällskapens historia och om försörjningsbalansen. När HS kom till för över 200 år sen var det ett annat Sverige, då utgjorde lantbruket grunden för hela nationens välstånd. Då var svälten en verklighet i många svenska hushåll.

HS fortsätter att vara en viktig aktör när det gäller rådgivning, forskning och utveckling och att hushålla med jorden resurser.

Undertecknad pratade allmänt om självförsörjningsgrad, om att låta kronan stanna i Ulricehamn samt glädjen i att det är ett stort söktryck på de gröna näringarnas utbildningar och att det finns brist på kompetent arbetskraft.

Annikas Kök och Catering bjöd på bagetter med svensk rostbiff och kaffe.

En vårkväll kan inte upplevas bättre än i det gröna.

Petra Wirtberg
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, petra.wirtberg@lrf.se