Glädjande nog kunde LRF detta år äntligen ha fysiska stämmor igen och för en hel del var det första fysiska stämman de varit på någonsin. Efter önskemål och frågor som kommit in från stämmorna samt mejl från förtroendevalda och medlemmar, så beslutade LRF Västra Götaland att lägga till styrelseutbildningen. 

“Styrelseteknik”, “En styrelses grunduppgift”, “Fördjupad kunskap i styrelsearbete”, “Vad förväntas av en styrelsemedlem och vad krävs för kompetens?” - Detta var några av förväntningarna från deltagarna innan kvällens styrelseutbildning den 3 maj.  

Halv sju startade utbildningen och nästan hälften av de 23 deltagarna var med digitalt via Teams och resten på plats på Jula Konsthotell i Skara. I inledningen bjöds de som var med på plats av en Skagenmacka och en kort presentationsrunda tillsammans med deltagarna på Teams.  

Ebba Jacobsson, Studieförbundet Vuxenskolan, tillsammans med Jennie Dannegren, utbildningsansvarig LRF, berättade om vad en förening är, regler och roller i styrelsen samt styrelseteknik. Frågor som diskuterades under kvällen var: Varför är det viktigt att vara förtroendevald och varför är föreningar och just LRF betydelsefulla för dig? 

Adam Gruvaeus, regionstyrelseledamot Västra Götaland, berättade om hur LRF Västra Götaland jobbar och hur LRF är uppbyggt i korthet samt hur man som medlem, förtroendevald i lokalavdelning, kommungrupp och ungdomsstyrelse kan påverka.  

Efter en kort bensträckare och fikapaus så avslutade Paul Christensson, vice ordförande i LRFs riksförbundsstyrelse, genom att dela med sig om sina erfarenheter som förtroendeuppdrag i LRF,  Södra m fl. Han berättade om rollen som förtroendevald och vad som är viktigt att tänka på när man företräder sina medlemmar i sin roll och påverkan. Paul tryckte också på hur viktigt det är att styrelsen känner (MER) meningsfullhet i sina uppdrag och att det ska vara enkelt och roligt att vara förtroendevald.  

Ta gärna kontakt med oss på LRF Västra Götaland om ni har frågor eller behov av eller tips på kommande utbildningar. 

Jennie Dannegren
LRF Västra Sverige, jennie.dannegren@lrf.se