Lantbrukarnas Ekonomi AB
FE 312
838 73 Frösön

Referens: kst 036 kbar (6 siffror)

För att vårt automatiska inläsningssystem ska kunna läsa in fakturan måste adressen se ut som ovan.