Villstad

Carl-Henrik Rehn

Ordförande, Ledamot 0706881153

Klas Samuelsson

Vice ordförande, Ledamot 0706876721

Lars-Ove Bengtsson

Sekreterare, Ledamot 0706763014

Ann-Sofi Thelin

Kassör, Ledamot 0705114566

Tobias Martinsson

Ledamot 0703080935

Anton Rehn

Ledamot, Barn- och ungdomsansvarig 0763240578

Anna Gustafsson

Ledamot, Medlemsansvarig 0701521919

Robin Larsson

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0730686040

Valberedning

Bengt Arvidsson

Valberedning, sammankall. 0705335000

Mats Thelin

Valberedning, ledamot 0761474430

Annette Rehn

Valberedning, ledamot 0738296224