Villstad

Carl-Henrik Rehn

Ordförande, Ledamot 070-6881153

Klas Samuelsson

Vice ordförande, Ledamot 070-6876721

Lars-Ove Bengtsson

Sekreterare, Ledamot 070-6763014

Ann-Sofi Thelin

Kassör, Ledamot 0705 114566

Tobias Martinsson

Ledamot 0703080935

Anton Rehn

Ledamot, Barn- och ungdomsansvarig 0763 240578

Anna Gustafsson

Ledamot, Medlemsansvarig 0701521919

Robin Larsson

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 073-0686040

Valberedning

Bengt Arvidsson

Valberedning, sammankall. 070-5335000

Mats Thelin

Valberedning, ledamot 0761-474430

Annette Rehn

Valberedning, ledamot 073-8296224