Forserum

Kenneth Klasson

Ordförande, Ledamot 070-6988585

Mats Hagenklint

Vice ordförande, Ledamot

Sandra Klasson

Sekreterare, Ledamot, Barn- och ungdomsansvarig 070-6460024

Anders Ström

Kassör, Ledamot, Jakt- och viltansvarig 070-7398946

Roland Karlson

Ledamot 073-9812762

Veronica Karlsson

Ledamot 070-5842632

Peter Claesson

Skogsansvarig 070-2215913

Valberedning

Sten Lundberg

Valberedning, sammankall. 0702295243

Conrad Ström

Valberedning, ledamot 0707-398946