Så fungerar den regionala organisationen

Lokalavdelningar

 Varje lokalavdelning väljer en styrelse och planerar årets verksamhet på ett årsmöte i början av året. De ordnar olika gemensamma aktiviteter såsom bowling, gårdsvandringar, skogsdagar, utbildningar med mera. Lokalavdelningen är en viktig träffpunkt för både sociala aktiviteter och diskussioner om vad som händer lokalt.

Hitta kontaktuppgifter till din lokalavdelning

Kommungrupper

I Jönköpings län finns 13 kommungrupper. De arbetar med kommunala frågor och med att påverka beslutsfattare och politiker för att stärka förutsättningarna för de gröna näringarna.

Kontaktuppgifter till länets kommungrupper

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen består av sex förtroendevalda som alla har olika ansvarsområden, till exempel vilt, vatten, äganderätt, jordbrukspolitik, omsorgsfrågor samt barn- och ungdomsfrågor.

Presentation och kontaktuppgifter till regionstyrelsen.

LRF Ungdomen

Du som är under 36 år och medlem i LRF är automatiskt medlem i LRF ungdomen. Där har du möjlighet att påverka din framtid och delta i roliga aktiviteter. På LRF Ungdomens årsmöte väljs varje år en styrelse som består av nio ledamöter.

Läs mer om LRF Ungdomen.

Valberedningen

I valberedningen finns sex ledamöter som träffas ett par gånger innan regionstämman i mars för att diskutera förslag till ledamöter i regionstyrelsen.

Kontaktuppgifter till valberedningen.

Regionstämman

Regionens högsta organ är regionstämman som hålls årligen senast den sista vardagen i mars. Stämman är öppen för alla intresserade medlemmar. Det är fullmäktige som fattar alla beslut som tas på stämman.

Mer information om tidigare regionstämmor hittar du här.

Regionkontoret

Regionkontoret finns på Huskvarnavägen 62, Jönköping.

Här hittar du kontaktuppgifter till oss som jobbar inom LRF Jönköpings län.