LRF Ungdomen i Jönköpings län arrangerar många roliga och intressanta aktiviteter. Det kan vara allt från utbildningar, studiebesök och temadagar till mer lättsamma aktiviteter som bowling och pubkvällar. Som medlem får du träffa andra ungdomar med samma intressen som du. Aktiviteterna som anordnas är för alla åldrar. Stor som liten är alltid välkomna på våra aktiviteter!

LRF Ungdomen i Jönköpings län styrelse:

Styrelsen 2022 består av:

Evelina Gustafsson, Ordförande, Jakob Hellgren, Vice ordförande, Daniel Kjellberg, Linn Jonsson, Anton Andersson, Fredrik Karlsson, Jenny Andersson, Hilda Ingvarsson och Gustav Nordek.

Kontaktupptifter till samtliga ledamöter finns längre ner på sidan.

Aktuell jan-mars 2022:

Utdelning av priser på Regionstämman:LRF Jönköpings läns regionstämma den 15 mars 2022 delade vi ut priser till Årets Arbetsgivare, Emanuel Eriksson, Broaryd, samt det nyinstiftade priset Årets Unga förtroendevalda, som gick till Emma Hartelius, Mullsjö kommungrupp. Ordförande Evelina Gustafsson berättade också om verksamhetsplanen för året.

Presentationsvecka på Facebook: I början av året startade vi igång på vår Facebook-sida med traditionsenliga presentationsveckor av oss i styrelsen. In och följs oss där, och se mer av vad vilka vi i styrelsen är!

Regionala konferensen & LRF Ungdomens riksstämma: Vi i Jönköping var i år värdar för Ungdomens Sydkonferens, där representanter från ungdomsstyrelserna i Sydost, Halland och Skåne deltog för att förbereda inför riksstämman. Vi fick också vara med om ett väldigt uppskattat digitalt studiebesök på Ingelsbo lantbruk! Till riksstämman som anordnades den 2 mars hade vi från Jönköping med två motioner. ”Öka intresset att återuppta förlorad odlingsmark”: beslutades att i motionens anda skicka en motion till LRFs riksförbundsstämma. ”Förenkla utomgårds generationsskiften”: beslutades att med bifall till motionens intentioner uppdra åt LRF Ungdomens riksstyrelse att se över var de huvudsakliga utmaningarna med generationsskiften grundar sig i och därefter undersöka vad som är de effektivaste lösningarna på problemet.

Aktiviteter vi gjort:

Kvällsåkning och Afterski i Valbacken 26/2: Ett bra gäng på ungefär 25 st träffades och åkte skidor, åt hamburgare och umgicks i värmestugan i Valbacken Alpin i Ingatorp.

Vi har också tipsat om andra aktörers evenemang i vårt närområde som vi samarbetar med i olika former. Bland annat LRF Ungdomen Sydosts studiebesök på Rummelrums Gård i Gamleby, Hushållningssällskapets träff Ägarskifte – räkna med skogen för nästa generation och Lantmännens ungdomsresa till Västergötland.

Aktiviteter på gång:

  • Studiebesök med bowling
  • Träff med naturbruksskolorna
  • Motionskväll – hur skriver man en motion?
  • Pubkväll
  • After lantbruks Elmia
  • Medverkan på Gårdsrundan i Jönköpings län 17-18 september

Följ oss på Facebook, här lägger vi upp våra aktiviteter! https://www.facebook.com/LrfUngdomJonkoping

Kontakta oss!

Du kan nå alla i LRF Ungdomens styrelse på denna e-postadress: jonkoping.ungd.styrelse@lrf.se. Vi finns också på facebook där vi skriver om kommande aktiviteter och om livet på landet. Klicka här för att komma till vår facebook-sida och glöm inte att "Gilla"!

Evelina Gustafsson
Ordförande
076-775 46 24
evegus2000@icloud.com

Jakob Hellgren
Vice ordförande
073-6423589
jakob.hellgren@hotmail.com 

Daniel Kjellberg
Ledamot
070-339 50 88
danieliovrabo@gmail.com

Linn Jonsson
Ledamot
0709-220811
linnjonsson92@hotmail.com

Anton Andersson
Ledamot
0735-302841
Bonden-anton@hotmail.com

Fredrik Karlsson
Ledamot

0730-316169
fredrik.sodraholma@hotmail.com

Jenny Andersson
Ledamot
070-9496713
ja.stockaback@gmail.com

Hilda Ingvarsson
Ledamot
073-5377184
hilda_ingvarsson@hotmail.com

Gustav Nordek
Ledamot
070-6270572
gustav.nordek@hotmail.se

Valberedning

Emma Hallberg
emmahallberg96@hotmail.com

Edvin Hellgren
edvinhellgren@gmail.com

Henrik Andersson
henrik_bonne@hotmail.com

Linnea Ludvigsson
linnea1998.l@hotmail.se

 

Mer från oss:

Läs mer om verksamhetsåret 2021 och träffa styrelserepresentanterna i denna artikel!

"Det finns en grön framtid för oss unga!" skrev Evelina Gustafsson, ordförande i LRF Ungdomen Jönköpings län i krönikan i Land Lantbruk i november.