Kristina Athlei, regional utvecklingsdirektör Region Jönköpings län, talade bland annat om branschens betydelse för samhället och vikten av bra utbildningar.

Moderator var Stefan Fur från Länsförsäkringar ledde även förmiddagens politikerdebatt. Samtliga medverkande partier var överrens om att vi ska ha en ökad livsmedelsproduktion i Jönköpings län.

Politikerdebatt

 

Val av regionstyrelse och ny regionordförande

Stämman gick på valberedningens förslag och valde Mikael Wik (Adelöv), Karin Nalbin (Mullsjö) och Frida Svensson (LRF Ungdomen) som nya ledamöter i styrelsen.

Till ny ordförande för LRF Jönköping valdes Anders Friberg från Vaggeryd. Mikael Bäckström som nu lämnar sin post tackades av för sina tretton år som ordförande. Tackdes av för sin tid i styrelsen gjordes också Anna Samuelsson och Ida Rantonen.

 

Länsförbund blir region

På stämman beslöts också att anta förslaget om reviderade stadgar för LRF i Jönköpings län. Benämningen länsförbund byts ut till region genomgående i stadgarna, samt att kommungruppen ges möjlighet att utse ersättare för kommungruppens ordförande som fullmäktige på stämman.

Motionsbehandling

Sex motion behandlades på stämman. Två motioner sändes vidare till riksförbundstämman, det beslutades också att skicka en skrivelse till riksförbundsstyrelsen och en skrivelse till LRF Samköp. Motion nr 6 besvarades med vad länsförbundsstyrelsen anfört.

  • Motion 1: Viltskador – markägarens ansvar. Stämman gav regionstyrelsen i uppdrag att tillsammans med motionärerna författa en motion till riksförbundsstämman baserat på motionens intentioner.
  • Motion 2: Formulär för vildsvinsskador. Skrivelse till riksförbundsstyrelsen. Skrivelsen ska i motionens anda begära ett tydligt besked med tidsangivelse när erforderliga underlag för kostnadsberäkning ska finnas tillgängligt för LRFs medlemmar.
  • Motion 3: Kostnad för trikinprov. Motionen sänds i sin helhet vidare till riksförbundsstämman.
  • Motion 4: Vegetationshägn. Länsförbundet ska göra en översyn kring hur vi kan möjliggöra fler vegetationshägn genom att samarbeta med Södra.
  • Motion 5: Säkerhetsapp för jord- och skogsbruket. Skrivelse till LRF Samköp med önskemål att hitta ett samarbete med leverantör av lämplig säkerhetsapp för jord- och skogsbrukare till ett konkurrenskraftigt pris.

I stämmohandlingarna kan du läsa motionerna och motionssvaren i sin helhet.

 

Utmärkelser

Årets lokalavdelning: Tofteryd-Hagshult-Åker

Tofteryd-Hagsult-Åker är en aktiv avdelning som med stort engagemang arbetar med att erbjuda och anordna många uppskattade aktiviteter för medlemmarna. Några exempel från året är veterinärsträff, fältvandring, gårdsbesök, kurs i kransbindning och hockeyresa till både Jönköping och Malmö. Visningen av Carl-Johan Bertilssons nya stall i Gräshult och resan runt Linnésjön lockade över 70 besökare vardera. Dessutom har avdelningens LRF Veteraner träffats tio gånger under årets och besökt exempelvis Naturum, Lantbruksmuseet i Kushult och Marieholms bruk.

 

Silvernålen 2018

Gisela Karlsson, Västboås LRF. Gisela började med att vara aktiv i LRF Kvinnor. Hon blev sedan Konsumentansvarig för Västbo Ortsförbund 1999. Hon blev invald i styrelsen 2009. Under många år var hon ansvarig för Bonde på Krogen som samlat många medlemmar till gemenskap och diskussion om svensk mat.

2012 fick hon så hoppa in som ordförande mitt under mandatperioden. Detta gick så bra att hon sedan dess omvalts till ordförande, fram till i år, i Västbo Ortsförbund, numera Gislaveds Kommungrupp. Hon har varit den naturliga ledaren för en ung styrelse och med framgång varit lantbrukets röst gentemot Gislaveds Kommun.

(Giselas silvernål delades ut på ceremoni med Gislaveds kommungrupp veckan efter länsförbundsstämman)

Yngve Edvardsson, Tabergs-Bergslag LRF Aktiv LRF-are sedan 1966. Ledamot i ortförbundsstyrelsen 1984-95. Varit aktiv i lokalavdelningen i alla år och många av dem i styrelsen. Ansvarig för LRFs del i Kalajståget I Jönköping under fem år, med pallplats varje år. Mycket engagerad i A6 Bonnadagar, 80-talets lantbruksdemonstrationer och att anordna LRF resor runt om i Sverige.

Yngve är mycket engagerad och brinner för landsbygdens och lantbrukarnas frågor. Han har alltid varit en god ambassadör för LRF. I alla sammanhang ser vi att han är sympatisk, utåtriktad och har stor social kompetens.

Åke Svensson, Öreryd LRF. Åke har en positiv livssyn och drar lätt med sig andra i sitt starka engagemang för LRF. Under hans 23 år som ordförande har avdelningen tre gånger blivit utsett till årets lokalavdelning. En av gångerna var det för LRFs stora insats i musikteatern ”Ja vi elsker” där Åke var starkt drivande. Vi vill nominera Åke som en uppmuntran i fortsatt arbete.

 silvernålar 2018

 

Säker Bonde: LRFs och länsförsäkringars pris ”Säker Bonde”, för gott säkerhetsarbete på gården tilldelades Fredrik Claesson.

Årets Arbetsgivare. Jonas Johansson, Isaryds Entreprenad och Lantbruk AB, Isaryd. Priset delas ut av LRF Ungdomen.

Jonas är väldigt omtänksam om sina anställda. Han litar väldigt mycket på sin personal och får en och känna sig som en i företaget. Han har alltid haft fräsch maskinpark för att alla ska trivas i kropp o själ dessutom slippa massa krångel och även för kunden.

 säker bonde

 årets arbetsgivare

 

Insamlingen till förmån för We Effect inbringade 7999 kr, samt 5000 från Länsförsäkringar, vilket ger en total på 12 999 kr.