Temat för Jönköpings länsförbundsstämman 2014 var rätten att bruka jord och skog vilket belystes genom gruppdiskussioner och intervjuer. Med utgångspunkt från temat antog stämman ett stämmouttalande om att vi behöver producera mer mat.

Motionsbehandling

Nio motioner behandlades och länsförbundsstyrelsen fick uppdraget att sända två motioner till riksförbundsstämman. En av motionerna, "Ändra konsumentköplagen för hästköp", yrkar för att LRF ska verka för att hästköp ska undantas från konsumentköplagen. Den andra motionen, "Dags att stå upp för vår näring och landsbygd", yrkar för att LRF riks- och regioner ser över sin kommunikationsstrategi och fokuserar på det som tydligt markerar medlemsnyttan och att LRF bättre deltar i den allmänna debatten och nyttjar den kompetens som finns på regionkontoren.

Utmärkelser och avtackningar

I sedvanlig ordning var det även utdelning av utmärkelser. Dessutom avtackades Lena Ahnstedt, ledamot, och Stig-Eric Karlsson, vice ordförande, i regionstyrelsen. Ny i styrelsen är Krister Ek. Vi passade även på att fira att LRF Jönköping fyller 80 år med tårta och tillbakablickar från tidigare ordföranden.

Bernhard Ekström-stipendiet: Anna Eriksson, Bredaryd
Årets Nytänkare: Erik Hjärtfors, Lövsjö Loghouse, Näshult
Årets Lokalavdelning: Rydaholm Lokalavdelning
Silvernålen: Karleric Andersson, Näshult, Kenneth Klasson, Forserum, Roland Andersson, Forsheda, Annette Rehn, Smålandsstenar, Lennart Gustavsson, Skillingaryd, Göran Karlsson, Vrigstad, Yngve Svensson, Landsbro
Säker Bonde: Carolina Bertling och Magnus Andersson, Flisby
Årets Arbetsgivare: Per Petersson, Hånger Lundagård, Värnamo
Bästa medlemsvärvare: 1:a Öreryd Lokalavdelning, 2:a Bellöorten lokalavdelning och 3:a Säby lokalavdelning

Länsförbundsstämman 2015

Jönköpings länsförbundsstämma kommer att hållas den 20 mars 2015. Mer information tid, plats och innehåll kommer senare.