Motionsbehandling

Tolv motioner behandlades och länsförbundsstyrelsen fick uppdraget att sända två motioner till riksförbundsstämman. De motioner som skickades vidare var "Medias bevakning av landsbygd och småorter" och "Beteslagstifningen".

Dokumentet till höger, "Uppföljning av motioner från länsförbundsstämman 2015", ger dig en aktuell lägesrapport kring alla de motioner som behandlades på stämman.

Utmärkelser

Bernhard Ekström-stipendiet: Sara Leufvén Skog, Norrgården, Vaggeryd
Årets Lokalavdelning: Hånger-Dannäs
Årets Arbetsgivare: Martin och Henrik Svensson, Labbarp, Bankeryd
Säker bonde: Anders Johansson, Nävelsjö
Silvernålen: Bo Jarl, Västboås, Bengt Fischer, Tenhult, Nils-Erik Wallentin, Burseryd-Sandvik, Reinhold Kappelmark, Villstad, Roland Bokfors, Villstad och Yngve Svensson, Nävelsjö.

Länsförbundsstämman 2016

Jönköpings länsförbundsstämma kommer att hållas den 11 mars 2016 i Kungsporten, Huskvarna.