Motionsbehandling

Elva motioner behandlades och länsförbundsstyrelsen fick uppdraget av stämman att skicka fyra motioner till riksförbundsstämman. Dessa var styrelsens yttrande gällande motion 2, 3 och 4 ang. syfte, ägarvilja, vinstförväntning samt tydligare ekonomisk redovisning av LRF Media, By:gruppen och Macklean Strategi AB.

Dessutom gäller det motion nr 7 gällande medlemsavgiften liksom motion nr 10 kring modernisering av telekommunikationen på landsbygden samt motion nr 12 ang. initierandet av forum för långsiktig ideologisk debatt. 

Gällande motion nr 6, ang. ang sänkta medlemsavgifter för LRF Ungdomen, avser styrelsen att göra en skrivelse kring denna till riksförbundsstämman. 

Vi kommer framöver att ge dig en aktuell lägesrapport kring alla de motioner som behandlades på stämman.

Utmärkelser


Bernhard Ekström-stipendiet:
Stipendiet delades inte ut i år.

Årets Lokalavdelning: Näshult-Stenberga LRF-avdelning med motiveringen: Avdelningen är en engagerad lokalavdelning med varierande utbud av aktiviteter så som årliga vintermarknader, fältvandringar, adventslunch och frukostmöten för skogsägare. De har också deltagit vid LRF mjölk på Elmia och är dessutom väl representerad i kommungruppen.

Nästa satsning heter ”Redig mat” och är ett samarbete med intressemedlemmen Ica Maxi  för att tillsammans slå ett slag för svenskproducerad mat. Det finns en positiv syn i avdelningen. Det är en avdelning som tror på en framtid för svenskt jord- och skogsbruk och för svensk landsbygd.

Årets Arbetsgivare: Peter Karlsson, Ådalens Lantbruk i Värnamo

Silvernålen: Birgitta Carlsson, Vrigstad-Hyllet med motiveringen: Styrelseledamot i lokalavdelningen över 30 år.

Britt Svensson, Mariannelund med motiveringen: Verksam 25 år inom LRF i olika roller. Nuvarande ordförande i Mariannelunds lokalavdelning. Verksamhetsledare i Emilkraften m.m. Med andra ord en LRFare som en LRFare skall vara. 

Evert Gustavsson, Östhorja Knutsgård med motiveringen: Styrelseledamot i 38 år lokalavdelningen, styrelseledamot i  Studiförbundet Vuxenskolan 22 år. Var med och startade Maskinringen 1991 och Farmartjänst Finnveden 2000. Även Evert är en riktig LRFare.          

Anders Råsberg, LRF Jönköping med motiveringen: Anders meritlista är lika lång som han själv när det kommer till att arbeta för landsbygden i länet. Hans privata engagemang har varit lika stort med en rad styrelseuppdrag bl.a. inom Gränna LRF, Östra Vätterbranten, Fåravelsförbundet, Maskinringen m.m. samt ideellt arbete för Hembygdsföreningen, Hushållningssällskapet … Listan kan göras lång, men framför allt har han ett enormt kontaktnät inom landsbygdens näringar. Det gör att människor alltid hör med Anders när det dyker upp frågor och problem.

Säker bonde: Länsförsäkringars stipendium till delades Joel Björketun,, Eksjö.

 

Se filmen "Så påverkar LRF" från stämman.