Stora Segerstads naturbrukscentrum berättade om sitt arbete med Ung Företagsamhet och vikten av att eleverna får med sig kunskap om entreprenörskap och företagande även i sin utbildning. Tenhults Naturbruksgymnasium talade om sin verksamhet. Medverkade i programmet gjorde också Erik Pihlo, koncernekonomichef på LRF. Dessutom sammanfattade Jacke Sjödin kontinuerligt stämmodagen på sitt alldeles speciella sätt - på rim.

Stämman gick på valberedningens förslag och valde Anders Friberg från Vaggeryd som ny ledamot i styrelen. (En närmare presentation av Anders kommer senare.) Bo Arvidsson tackades av för sina år i regionstyrelsen. 

Bo Arvidsson

Motionsbehandling

Sexton motioner behandlades och länsförbundsstyrelsen fick i uppdrag av stämman att skicka sex motioner till riksförbundsstämman, två skrivelser till riksförbundsstyrelsen och en skrivelse till Post- och Telestyrelsen.

  • Motion nr 1, Mobiltäckning på landsbygden. Motion till riksförbundsstämman & skrivelse till Post- och Telestyrelsen
  • Motion nr 2, Avstånd mellan vildsvinsåtel/utfodring och ägogräns, Motion till riksförbundsstämman med utgångspunkt i andra att-satsen
  • Motion nr  3,4, Markägarledda älgskötselområden. Motion till riksförbundsstämman ang. utbildningssatsning (tillsammans med motion 6)
  • Motion nr 5, Kostnader för viltskador. Skrivelse till riksförbundsstyrelsen med utgångspunkt i beredningsgruppens förslag.
  • Motion nr 6, Vem ska betala för vildsvinen. Motion till riksförbundsstämman ang. utbildningssatsning (tillsammans med motion 3,4)
  • Motion nr 8, Nya former av LRF-medlemskap. Motion till riksförbundsstämman med yttrandet som underlag
  • Motion nr 9, handel med utsläppsrätter. Motion till riksförbundsstämman med yttrandet som underlag
  • Motion nr 14, LRFs ägande i KRAV. Skrivelse till riksförbundsstyrelsen ang. tydligare information om LRFs ägande och medlemskap i företag och organisationer
  • Motion nr 15, Trafikverkets skyltning. Motion till riksförbundsstämman.

I stämmohandlingarna kan du läsa mer om samtliga motioner och yttranden. 

På Youtube kan du se samtliga motioner i filmform.

Utmärkelser

Årets lokalavdelningar:

Stengårdshult- Valdshult LRF och Öreryd LRF med motiveringen Stengårdshult-Valdshult och Öreryd får i år priset för deras stora engagemang och lyckade jättearrangemang "Mitt i skogen". Det började med att skogskommittéerna spånade om en skogsdag med målet femton utställare och slutade med ett mini-Elmia med 52 utställare och 1000 besökare. Detta är ett fantastiskt exempel på att när fyra entusiaster får stöd av LRFs lokalavdelning och det leder till engagemang hos en hel bygd där alla ställer upp och känner entusiasm för landsbygden.

Årets Lokalavdelningar

Årets lokalavdelningar: Öreryd och Stengårdshult-Valdshult. Här representerade av Åke Svensson och Ronny Albertsson.

 

Årets arbetsgivare: LRF Ungdomens pris delades ut till Göran Johansson, Mällbygård Reftele.

Säker Bonde: Länsförsäkringars pris delades ut till Jörgen Svensson, Korsberga

 

Silvernålar:

Britt Svensson, Mariannelund. Är nuvarande ordf.i Mariannelunds LRF, ett uppdrag som hon haft under ett antal år. Tidigare har hon bl.a. också varit styrelseledamot i Eksjö ortsförbund och verksamhetsledare i Emilkraften. Britt är en ambitiös och lättsam person. Naturmänniskan som ser till det lilla. Pålitlig med frimodig framåtanda. En LRF:are som en LRF:are skall vara.

Lotta Blomkvist, Ölmstad Prästgård Gränna. Tidigare styrelseledamot och vice ordf. (2000-2016) i Ölmstad LRF. Lotta har med sitt glada och trevliga sätt verkligen bidragit till att styrelsen i Ölmstad fungerat och att Ölmstad LRF-avdelning tillsammans lyckats ordna välbesökta LRF-samlingar.

Håkan Sandwall, Korsberga. Engagerad ordförande under många år (2000-2015) i Korsberga – Lemnhults LRF-avdelning. Håkan har lagt huvuddelen av sitt omfattande LRF engagemang på den lokala verksamheten, som utgör grunden för hela LRF organisationen. Nu har han lämnat ordförandeposten men finns kvar i avdelningsstyrelsen.

Katarina Carlsson, Lönnebergsgård. Har varit engagerad i LRF under många år. Är ordförande i Tenhultsortens LRF avdelning sedan 2004.

Kenneth Haraldsson, södra Hestra, Gryteryd. Kenneth har suttit så gott som hela sitt liv som kassör i LRF avdelningen. Han är en person som alltid ställer upp för allt och alla. Det hade inte funnits någon lokalavdelning om det inte hade varit för Kenneths engagemang. Han är en riktig eldsjäl som verkligen brinner för landsbygden.

Silvernålar

Årets silvernålar. Övre raden: Håkan Sandvall, Korsberga-Lemnhult och Kenneth Haraldsson, Södra Hestra-Gryteryd. Nedre raden: Lotta Blomkvist, Ölmstad, Katarina Carlsson, Tenhultsorten och Britt Svensson. Mariannelund.

 

Insamlingen till förmån för We effect inbringade 14 065 kr, samt 5000 kr från Länsförsäkringar, vilket ger en total på 19 065 kr.