Stämman fortsatte sedan med stämmomiddag på kvällen, ledd av konferencier Annika Unt. Erik Jacobsson från Energifabriken delade med sig av sina erfarenheter kring förnybara bränslen och flertalet utmärkelser delades ut.

Läs referat från stämman i Land Lantbruk

Val av regionstyrelse och ordförande

Stämman gick på valberedningens förslag till val av ledamöter i regionstyrelsen.

Regionstyrelsen 2019 består av:
Anders Friberg, ordförande, Vaggeryd
Henrik Svensson, Bankeryd
Patrik Jönsson, Bodafors
Karin Nalbin, Mullsjö
Mikael Wik, Adelöv
Axel Svensson, LRF Ungdomen, Värnamo

Motionsbehandling

Trettion motioner behandlades på stämman, varav följande beslutades av stämman att skickas vidare till riksförbundsstämman. 

– Fungerande älgförvaltning

– Ändra regelverket för fällfångst av vildsvin

– Vildsvinens skadeverkningar

– DNA-test av vildsvin

– Hållbar representation

– Rankinglista över Sveriges kommuner

– Jämställdhet

– Lantmäteriets monopolställning

Utmärkelser

Årets lokalavdelning: Norra Sandsjö

Norra Sandsjö har en lång tradition av engagerande och varierande aktiviteter. Bland annat de populära bondefrukostarna, med bland andra lokal- och rikspolitiker inför valet, Dan Sylvebo – dåvarande regionchef Svenskt Näringsliv, representant från Spira och julfrukost med julsånger med mera. Förutom detta har många fler aktiviteter också anordnats, bland annat skrotinsamling, sociala medierträff, skogsaktiviteter, torkträff, soppluncher, träff om energisnåla hus och mycket mer. 

 

Silvernålen 2019

Margareta Thureborn, Landsbrobygdens LRF
Åke Johansson, VärnamoTånnö LRF
Ulf Andersson, Säby LRF
Bo Bengtsson, VärnamoTånnö LRF

 

Säker Bonde: LRFs och länsförsäkringars pris ”Säker Bonde”, för gott säkerhetsarbete på gården tilldelades Sven Carlsson.

Årets ArbetsgivareKarl-Johan och Naémi Andersson, Stockabäck. Priset delas ut av LRF Ungdomen.

Styrelsens pris för särskild insats delades ut till Jan Rommedahl för det stora engagemang kring den årligen återkommande medlems- och skogskvällen på Gårdsman i Jönköping.

Kommuner prisades för Innovativ svensk matupphandling

Dessutom uppmärksammades Sävsjö kommun och Jönköpings kommun genom att bli mottagare av hedersutmärkelsen "Innovativ svensk matupphandling" - för en kreativ upphandling av utmärkta svenska råvaror.

Sävsjö kommun svarade blixtsnabbt och positivt på näringens vädjan om att inhandla svenska produkter i sina upphandlingar. Detta tycker vi bör uppmärksammas!

Kommunen var oerhört snabba på att ta ställning för svensk mat när det var som värst i torkan. Det blev ett starkt signalvärde som var väldigt betydelsefullt! Sävsjös politiker tror på sina lantbruksföretagare och den nytta vi bidrar med. Sävsjö kommun är en bra företagskommun att bo och verka i!

Tidigare hade kommunen ca 63% svenskt kött i sin upphandling, efter sommarens beslut är de nu uppe i 89 % svenskt kött. Detta visar på handlingskraft och kreativitet och att det är möjligt att genomföra snabba förändringar. Det beslut som togs i somras gäller ett år, och kommunen jobbar nu på att ta fram hur de långsiktigt ska jobba med mer svenska råvaror i den offentliga upphandlingen, vilket är väldigt positivt för framtiden.

Jönköpings kommun. Sedan flera år tillbaka har Jönköpings kommun arbetat med att ställa höga miljö- och djurskyddskrav vid sin upphandling av livsmedel. Detta har resulterat att de under 2018 har serverat ca 90 % svenskt kött i sina offentliga kök.

Kommunen har en god dialog med LRFs kommungrupp i denna fråga vilket också tydligt märktes med anledning av sommarens torka. Bland annat motionerade Centerpartiet om att kommunen i sina menyer ska prioritera svenskt nötkött i större utsträckning.

Jönköpings kommun är också med i satsningen ”Vi tar ställning för svensk mat i Jönköpings län” tillsammans med ett antal andra regionala mataktörer. Där står bland annat: ”Vi som lagar maten behöver lyfta våra svenska råvaror mer, våra politiker måste fästa livsmedelsfrågan högst upp på agendan. Och att du som gäst eller konsument behöver fortsätta fråga var maten kommer ifrån. Låt sommarens torka bli en väckarklocka. Ta ställning för en trygg och växande råvaruproduktion. Tillsammans får vi Jönköpings län att växa.”

Därför anser vi att Jönköpings kommun är ett god förebild på en kommun som strategiskt arbetat med upphandling av svenska råvaror.

 

Insamligen till förmån för We Effect inbringade 21 410 kr. Läs mer om We Effects arbete här.