Omkring 140 fullmäktige och övriga gäster deltog på årets stämma för LRF Jönköpings län, som sändes från Elmia i Jönköping. Elva motioner behandlades, varav fyra skickades vidare till riksförbundsstämman. Till presidiet valdes stämmoordförande Frida Svensson, vice stämmorodförande Torbjörn Egerhag, sekreterare Carin Hoflund och föredragande sekreterare Karin Eickhoff.

Styrelsen LRF Jönköpings län 2022

Regionstämman gick på valberedningens förslag och regionstyrelsen kommer att bestå av sex ledamöter. Hanna Sjöholm och Elin Hagelsås avtackades för sina år i styrelsen.

 • Karin Nalbin, Mullsjö, valdes som ny ordförande.
 • Christina Nyemad, Jönköping (omval)
 • Simon Jonegård, Bankeryd (omval)
 • Ulrica Björnhag, Skillingaryd (nyval)
 • Johan Nyman, Burseryd (nyval)
 • Fredrik Karlsson, Eksjö (LRF Ungdomen, nyval)

Här hittar du kontaktuppgifter till regionstyrelsen.

Läs mer om de nyinvalda ledamöterna här!

Läs mer om Karin Nalbin, ny ordförande här!

Regionstyrelsen LRF Jönköpings län 2022.png

Så gick det för motionerna

Stämman beslutade att skicka följande motioner till riksförbundsstämman:

 • Motion nr 1 - Jordbrukspolitiken är ett konsumentstöd.
 • Motion nr 3 –Skapa möjligheter för fler företag inom de gröna näringarna
 • Motion nr 8 – Fotosyntesen
 • Motion nr 11 Intrångsersättning i skogsmark

Motioner med regionala åtgärder:

 • Motion nr 3 –Skapa möjligheter för fler företag inom de gröna näringarna
 • Motion nr 4 – Stärk lokalavdelningarnas roll i viltförvaltningen.
 • Motion nr 7- Grillkväll

Motionerna nr 2 - LRF Omsorgsgrupp, nr 5 - Tidigarelägg delutbetalningen av EU- stöden, nr 6 - Ändra regler för skyddsjakt på dovkalv, nr 9 Återvinning av lantbruksplast och nr 10 Sol-el ansågs besvarade med vad regionstyrelsen anfört och kräver ingen åtgärd.

Politikerfilmer

Riksdagspolitiker och riksdagskandidater gav sina inspel på vargfrågan, fossilfria bränslen, skogen och livsmedelsstrategin. Se de filmade svaren här.

Pristagare

Årets lokalavdelning - Mo LRF

Motivering: "Lokalavdelningen har lyckats gå från vilade förening till att vara mycket aktiv med många aktiviteter som lockar alla åldrar. Lokalavdelningen gör även ett lysande arbete vad gäller att värva nya medlemmar till LRF genom att aktivt söka upp personer som kan tänkas vara medlemmar."

Priset mottogs av Per-Eric Eriksson, ordförande Mo LRF. 

Årets lokalavdelning Mo.jpg

Årets kommunpris - Gislaveds kommun

Motivering: ”Gislaveds kommun har genom sin gröna förstudie satt de gröna näringarna på sin agenda. Genomlysningen av befintliga verksamheter och framtida behov som resulterat i ökade resurser på området, visar att kommunen förstått hur viktig framförallt livsmedelsproduktionen är. Inte bara för lantbrukarna själva, utan för hela samhället och dess invånare.”

- Vi vill skapa förutsättningar för livsmedelsförsörjning och gröna näringar lokalt samt även möjliggöra till lokalt deltagande i kommunal upphandling. Genom priset är det ett kvitto på att vi ser den gröna näringen som är en naturlig del i näringslivsutvecklingen i kommunen och att de utgör en viktig del för att skapa en hållbar utveckling i Gislaveds kommun, säger Carina Johansson  (C) Kommunstyrelsens Ordförande

 -Näringslivsbolaget Enter Gislaved AB har under 2020/2021 ägnat extra fokus på de gröna näringarnas förutsättningar och utveckling. Vi vill att verksamheter ska växa, bli fler och starkare. Dels genom ökad samverkan, dels i ljuset av nya metoder, affärsmodeller och marknadsföring.  Att vårt arbete visar sig framgångsrikt ser vi genom att vi uppmärksammas i länet av regionen och av LRF vilket är mycket glädjande, säger Leif Österlind Näringslivschef.

Årets kommun Gislaved1.jpg

Styrelsens pris för särskild insats - Henrik Svensson, Labbarps Gård, Bankeryd.

Motivering: "För ditt mod att gå före och öppet berätta om psykisk ohälsa. För att du ännu än gång, och nu inför en ännu större publik, bryter tabun kring ämnet. På ett enkelt och avskalat sätt delar du med dig av dina erfarenheter, ger andra människor mod att berätta och ger hopp om framtiden till de som drabbats."

Henrik Svensson1.jpg

Årets Arbetsgivare, pris från LRF Ungdomen - Emanuel Eriksson, Broaryd

Motivering: "Han värnar om sina anställda på flera olika sätt. Det är ordning och reda med allt. Han ser till att de anställda har koll på vad som händer och informerar om saker i god tid. Han involverar sina anställda i vad som händer i företaget och ger också utrymme för tillit och eget ansvar. Han visar också stor uppskattning om han själv varit borta, sjuk eller dylikt. Emanuel är en toppen chef!"

året arbetsgivare emanuel eriksson.jpg

Årets unga förtroendevalda, pris från LRF Ungdomen - Emma Hartelius, Mullsjö Kommungrupp

Motivering: "Hon har de senaste åren väckt kommungruppen till liv med aktiviteter som vänder sig till både politiker och allmänhet. En aldrig sinande energi att hitta nya infallsvinklar och grepp för att nå fram. Större delen av alla aktiviteterna som genomförts de senaste tre åren är det Emma som ligger bakom. I år valdes hon till ordförande."

utdelning av ung förtroendevald.JPG

Säker Bonde, delas ut av Länsförsäkringar i Jönköping - Mikael Wik, Adelöv

Säker bonde.jpg

Se stämman i efterhand

(inkommande ljud från Teams-deltagare saknas i denna inspelning)

 

Minnestund för Anders Friberg

I anslutning till stämman hölls en minnesstund för att hedra Anders Friberg, LRF Jönköpings län f.d. ordförande, som gick bort 26 februari efter en tids sjukdom. Rörande minnestal hölls av Karin Nalbin, ny regionordförande, Palle Borgström, LRFs förbundsordförande, Helena Jonsson, landshövding Jönköpings län, Roger Gustavsson, regionordförande LRF Sydost, Sofia Karlsson, regionordförande LRF Västra Götaland och Göran Locking, ordförande LRF Jönköpings kommungrupp.

- Anders var en rättfram och ärlig person, lätt att diskutera med och alltid inriktad på att hitta en väg framåt. En god företrädare för jord- och skogsbruk i länet. Han lämnar ett tomrum efter sig, samtidigt känner jag också tacksamhet för att jag har fått lära känna honom och allt det han har bidragit med, sa Helena Jonsson, landshövding Jönköpings län.

 

 

Gå till denna Sway

 

Här kan du se vad som hänt med LRF Jönköpings läns motioner som behandlades på riksförbundsstämman 2021!