LRFs grund i vindkraftfrågan är först och främst att man ställer sig positiv till dessa initiativ. Vindkraft ger inga lokala utsläpp av föroreningar och kräver inga transporter av bränsle. Vindkraftverk lämnar inte heller något spår där det har suttit den dagen man monterar ner det och merparten av materialet går att återvinna. Vindkraften kan även ge en god möjlighet till ökad lönsamhet för företagare inom de gröna näringarna, det vill säga våra LRF medlemmar.  

Men som sagt så finns det också en risk för konflikter. För att minska risken för konflikter har LRF tagit fram en vindkraftspolicy som ger inspel i olika aspekter man behöver ta hänsyn till under hela projektets gång. 

Om du som medlem har några frågor om vindkraft. Ta kontakt med oss på regionkontoret.  

Kontakt

Dan Sandberg, Regional sakkunnig. Viltskador, biotopskydd, jordbrukspolitik & CAP
Telefon: 010-184 42 02
E-post: dan.sandberg@lrf.se