Som en del i det regionala livsmedelsstrategiarbetet är LRF Jönköpings län en samarbetspart till Hushållningssällskapet i projektet Farmertime.

Genom Farmertime kopplas skolklasser och lantbrukare ihop digitalt, för att ge barnen möjlighet att se vad som händer på en gård och få svar på sin frågor.

Bakgrunden till Farmer Time Sverige

Farmer Time startade i England 2017 på initiativ av lantbrukaren Tom Martin som genom att starta upp videosamtal med en skola introducerade ett nytt sätt att berätta om engelsk livsmedelsproduktion för barn och unga. Tillsammans med lantbruksorganisationen LEAF (Linking Environment And Farming) har projektet fått en stor spridning i England med över 350 etablerade samarbeten mellan skolor och företag inom lantbruk och livsmedelskedjan. Här har man sett positiva effekter på engagemanget kring den engelska livsmedelsproduktionen inte bara hos barn, ungdomar och lärare i skolan utan även hos föräldrarna. 

Hjälp till och höj kunskapen om vår matproduktion!

Allt färre barn och unga har idag en naturlig relation till svenskt lantbruk. I samhället överlag är det ökande avståndet mellan konsument och producent ett återkommande dilemma. Därför är det viktigt att redan under skoltid berätta för barn och unga om matens ursprung. 

Allt du behöver för att vara med är en smarttelefon och möjlighet att avvara cirka 10 minuter per månad för att samtala med en skolklass återkommande under året. Surfa in på www.farmertime.se eller besök Facebooksidan Farmer Time, Sverige för att läsa mer.

Är du intresserad eller har frågor kontakta:

Lovisa Filipsson, 070-30645 36, lovisa.filipsson@hushallningssallskapet.se

Birgitta Andersson, 0708-29 09 75, birgitta,andersson@hushallningssallskapet.se

Rose-Marie Winqvist, 010-1844496, rose-marie.winqvist@lrf.se