Det primära syftet för LRFs kommungrupper är att bevaka och påverka inom den kommunala näringspolitiken så att företag inom det gröna näringslivet får bästa möjliga förutsättningar för tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft i det hållbara samhället.

Vill du komma i kontakt med LRFs kommungrupp i din kommun - klicka här!

Vecka 47

Vecka 47 är LRF:s kampanjvecka, de två senaste åren på temat hållbarhet, där kommungrupper från hela landet kraftsamlar för att uppmärksamma det gröna näringslivet och träffa politiker och allmänhet.

I oktober 2021 genomfördes uppstartsmöten inför vecka47 på fyra platser i regionen. Medverkande på träffarna gjorde även representanter från polisen, som informerade om djurrättsaktivism och hur man kan arbeta för att förebygga stöld och inbrott.

Inom LRF Jönköpings län & LRF Sydost genomfördes cirka 30 aktiviteter där man tillsammans mötte över 150 politiker och tjänstemän. Förutom dessa samtal gjordes också en rad andra aktiviteter med syfte att belysa de gröna näringslivets viktiga frågor, exempelvis filmer på sociala medier och medverkan på julskyltningar med mera.

Här kan du ta del av ett axplock av nyheter från kommungruppernas arbete med vecka47 2021.

Här följer några nedslag från kommungruppernas verksamhet 2021

  • Jönköpings kommungrupp har man jobbat mycket med frågan angående byggnationen på åkermark och nått stor framgång i frågan. Detta prisades kommunen för på LRF Jönköpings läns stämma 2021.
  • Gislaveds kommungrupp har arbetat med filmer under våren i olika former, bland annat i en filmserie som man kallade ”Klimathjältar”. Under hösten anordnades också en rad olika aktiviteter, bland annat medverkan på julmarknad, halloween-tävling för fritids (som resulterade i traktorbesök, mjölk och bullar för ca 120 barn) samt möte med kommunpolitiker.
  • Mullsjö kommungrupp har man under längre tid jobbat med påverkan arbete med film på sin Facebooksida. Det senaste man gjort är en serie som heter ”Landsbygden och dess näringar får stå för viltnotan.” Under vecka 47 bjöds politiker på en matlagningskväll på Mullsjö hotell. De lagade mat tillsammans, från råvaror som nästan uteslutande kom från kommunen.
  • Vetlanda kommungrupp bevakar landsbygdens intressen i nätverksgrupper inom kommunen, där organisationer, kommunala tjänstemän och representanter inom sakområden träffas. Kommungruppen har en post i Vatten- och Naturvårdsgruppen.Här kan du läsa mer om vad kommungrupperna arbetet med under året! 

Kontakt

Henrik Sporrong Esbjörnsson, Verksamhetsutvecklare Företagande och Organisation samt Kommungruppsanvarig
Telefon: 010-18 44 299
E-post: henrik.sporrong@lrf.se