Vad är Redig Mat från trakten?

ICA Maxibutikerna och LRF Sydost arbetar tillsammans för att öka produktionen av livsmedel i Småland, på Öland och i Blekinge. Vi samarbetar för att mer av maten i butikerna ska vara producerad i trakten. Mat av lokala råvaror gjorda av matmakare i trakten hittar du under varumärket Redig Mat. Minst 50% av huvudråvaran kommer från landskapen eller dess närhet. Resten av huvudråvaran är garanterat svensk.

Vem äger varumärket Redig Mat från trakten?

Det gör ICA Maxi sydostgruppen.

Vem bestämmer vilka leverantörer/producenter som får vara med?

Det finns framtagna kriterier för att en produkt ska bli ”godkänd” och kunna säljas under varumärket. LRF Sydost ansvarar för att utreda och bedöma att kriterierna för Redig Mat från trakten uppfylls tillsammans med ICA.

Har Redig Mat satsningen gett några resultat?

Bland annat så har kunskapsnivån hos handlare och butikspersonal om svensk produktion ökat. Numera så är ca 30 – 50% av köttet i Maxis diskar Smålandskött  från att ha legat på en nivå av 3 – 4%. Antalet leverantörer ökar hela tiden just nu finns det ca 200 leverantörer som är knutna till satsningen. Det är lättare för kunderna att hitta regionalt producerad mat i butiken.

Hur länge ska det här samarbetet pågå?

Vi har just nu en överenskommelse som gäller fram till 2023.

Så har LRF och ICA ökat efterfrågan på svensk mat

Läs rapporten från McLean

Kontakt

Sarah Ejermark, Regional kommunikatör. Press Jkpg & Sydost. Redig Mat med ICA Maxi, LRF Ungdomen Sydost
Telefon: 010-184 45 05
E-post: sarah.ejermark@lrf.se